Om oss

1. Om siden vår

MagiskReise ble startet i starten av 2022. Siden ble startet for å fylle et tomrom med denne type innhold i Norge.

2. Hvem er vi

Selskapet Magnesen Media står bak siden MagiskReise. Vi er et media-selskap med eierskap i flere nettsider i både Norge og utlandet.

3. Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss følgende steder:
Epost: [email protected]
Kontaktskjema: https://magiskreise.no/kontakt-oss/
Annonsering / Presse: [email protected]